ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมฟัง "ธรรมะทอล์ค (Dhamma Talk) เพื่อวัยว้าวุ่น"

460708 653984251284502 457975849 o web

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง "ธรรมะทอล์ค (Dhamma Talk) เพื่อวัยว้าวุ่น" โดยพระเดวิส กุลโล (พระวัยรุ่น ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) พระลูกศิษย์ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมอุดมคติไทย จำนวน 2 ชั่วโมง