ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ TISCO Young Financial Planner Camp 3

2014 TiscoYFP

     ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวทางการเงินการธนาคาร การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน สมัครเข้าร่วมโครงการ "TISCO Young Financial Planner รุ่นที่ 3" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน ในรูปแบบของทีม ทีมละ 2 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2558 และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่การเรียนรู้เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social_financial.html และเฟสบุ๊คของโครงการ https://www.facebook.com/TISCOYFP หรือเอกสารรายละเอียดด้านล่าง