ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Career Roadshow

2014 SCG-Roadshow

     SCG ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ SCG Career Roadshow "คิดให้ไกล...แล้วเดินไปกับเรา" ซึ่งเป็นโครงการรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท "ทุกสาขาวิชา" เพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงาน SCG ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 และสัมภาษณ์เบื้องต้น ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

     พิเศษ ฟรี! ส่วนลด TOEIC มูลค่า 700 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน www.scgcareers.com และพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่าน www.scgcareers.com ก่อนวันวันงานรับของที่ระลึกที่บูท SCG

     สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://scgcareers.com/ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5866065 และที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.