ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม "คีตศิลป์ พ่อแห่งแผ่นดินสยาม"

902702 641273705888890 1424125146 o web

     สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "คีตศิลป์ พ่อแห่งแผ่นดินสยาม" เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 6 ชั้น 2