ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

859990 617323828283878 321976300 o web

     งานทุนการศึกษา กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 แยกตามคณะและชั้นปีของนักศึกษา ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา ฝ้ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • รายละเอียดกำหนดการเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 (คลิก)
  • รายละเอียดกำหนดการเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 (คลิก)

 2015 Student-Loan-2-2014