ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทดแทนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการ "ธรรมมะวันเดียว"

2013 Activity-annoice

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทดแทน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ธรรมมะวันเดียว" ซึ่งกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 6.00-20.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ชั่วโมงกิจกรรม

      สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ เว็บไซต์ของโครงการ "ธรรมมะวันเดียว" ที่ http://department.utcc.ac.th/stdact/regis_moralcamp/