ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โอกาสมาต้องคว้าไว้!! กับโครงการ YFS 2015 เพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่

2015 YFS2015

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุนไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาในระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2015 (YFS 2015) เพื่อค้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ชิงรางวัลรวมกว่า 6 ล้านบาท

     สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในรอบแรกจำนวน 300 คน จะได้รับสิทธิอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Single License และ Derivatives License) และยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม YFS Camp เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงิน

     โครงการ Young Financial Star Competition 2015 (YFS 2015) รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 58 ที่เว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/YFS หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ S-E-T Call Center 0-2229-2222