ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

2015 ohm-jitarsa

     สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปี อายุระหว่าง 18-23 ปี เป็นผู้มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นในการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ และสนุกกับการเรียนรู้เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ผ่านผลงานบทความ Clip VDO หรือรูปภาพพร้อมคำบรรยาย ในหัวข้อ "ฉันอยากตามรอยพ่อ และแม่ของแผ่นดินในถิ่นภูพาน" ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการที่ http://www.ohm.go.th/jitarsa/