ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed @ U-Net 2015

2015 SET-New-Breed-U-Net-2015

     ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed @ U-Net  2015 (ด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์) เพื่อเข้ารับการอบรมติวเข้มและเข้ารับการทดสอบในหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคตให้แก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.tsi-thailand.org/newbreed/2014/