ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษาอาสาพาณิชย์

859990 617323828283878 321976309 o web

     กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาที่มีจิตอาสาและสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษาอาสาพาณิชย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในการกำกับดูแลและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคม และมีอุปกรณ์ Smart Phone ที่สามารถติดตั้งและใช้งาน LINE ได้ ซึ่งโครงการมีกำหนดปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง