ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สมัครเข้าใช้งานระบบ Super Resume เพื่อใช้ในการสมัครงาน

2015 SuperResumePR

     บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สมัครเข้าใช้งานระบบ Super Resume ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยทำให้รายละเอียดใน Resume ของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ระบบยังมีการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเพื่อแสดงตัวตนของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการหางานทำจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ JOBTOPGUN อีกด้วย

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าใช้งานระบบ Super Resume ได้จากเว็บไซต์ http://student.superresume.com