ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปีที่ 2”

2015 ACE-CSR

     บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทีมละจำนวน 5 คนขึ้นไป มาร่วมกันทำความดีกับโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปีที่ 2” กิจกรรมเพื่อสังคมที่เอซริเริ่มขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับคนรุ่นใหม่ โดยจะมอบเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม หรือยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2558

     รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการที่ http://www.acegroup.com/th-th/microsite/csr.aspx หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.