ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

2015 BMAMusicCompetition

     กรุงเทพมหานคร โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://www.facebook.com/PrakwdRxngPhelngPhraRachNiphnth