ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษารหัส 48-52 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

977186 653955571287370 479697675 o web

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญให้นักศึกษารหัส 48-52 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย) ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1