ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจ ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย "วิถีไทยก็ฮิปได้"

2015 SavingBank-Business-Concept-Contest

     ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจจากภูมิปัญญาไทยสมัครเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย "วิถีไทยก็ฮิปได้" ผ่านการส่งแนวคิดธุรกิจในรูปแบบของ Spider Model พร้อมบันทึกคลิปวีดีโอเพื่อนำเสนอผลงานความยาวไม่น้อยกว่า 100 วินาที (แต่ไม่เกิน 3 นาที) เพื่อชิงเงินรางวัลจากธนาคารออมสินรวมมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.gsb100tomillion.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-247-0426-8

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน