ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ "น้องสุขใจ"

2015 TAT-sukjai-business-plan

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ "น้องสุขใจ" เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในรูปแบบทีม 3-5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม เพื่อชิงเงินรางวัลและรางวัลพิเศษจาก ททท. สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ http://sukjaithailand.tourismthailand.org/ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 2913-2918 หรือ 02-253-7476 ในวันและเวลาทำการ

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ของโครงการประกวดแผนธุรกิจ "น้องสุขใจ"