ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2015

2015 SET-new-breed-securities

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ระดับปริญญาตรี) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจงานและเส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ New Breed IC @ U-Net 2015 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบอบรมติวเข้มหลักสูตรใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านอนุพันธ์ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ http://www.set.or.th/newbreed/2014/menu1.html หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2712 และ 0-2229-2716 ในวันและเวลาทำการ