ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2015

2015 SET-new-breed-securities-in-annoice

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2015 (ด้านหลักทรัพย์) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเดอะพาลาสโซ

     สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการที่ http://www.set.or.th/newbreed/2014/menu1.html