ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามอาเซียน (UTCC ASEAN Plearn)

2015 UTCC-ASEAN-Plearn

     กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามอาเซียน ด้วยการกด Like Facebook Page "Utcc ASEAN Plearn" และตอบคำถามอาเซียน Quiz ให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยวิธีการที่กำหนด เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้านอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและเข้าร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่ Facebook Page "Utcc ASEAN Plearn" (คลิกที่นี่) หรือที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 18 ชั้น 1 (อาคารเรือนไทย) ในวันและเวลาทำการ