ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันเดียว" กับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญฺโญ

2015 one-day-dhamma

     กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วันเดียว" กับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญฺโญ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถนำมาทดแทนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" จำนวน 15 ชั่วโมง

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการที่ http://department.utcc.ac.th/stdact/regis_moralcamp/ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 6 ชั้น 2) ในวันและเวลาทำการ