ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีปิดกีฬาแม่ไทรเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558

2015 MaesaiGames

     กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม พิธีปิดกีฬาแม่ไทรเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ระดับมหาวิทยาลัย (กิจกรรมเชียร์ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม) โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน ดังนี้

1. ประตูของสนามกีฬาจะเปิดให้นักศึกษาเข้าได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. จนถึงเวลา 13.30 น. เท่านั้น และจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากสนามก่อนพิธีปิดเสร็จสิ้น
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายด้วยเสื้อเฟรชชี่ของมหาวิทยาลัยหรือของคณะวิชา พร้อมกับกางเกงขายาวสีสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงขาดขาด) และรองเท้าผ้าใบ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษาและปากกามาด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรเตรียมร่ม หมวก หรืออุปกรณ์กันแดดมาด้วย เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง

     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสโมสรนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/SAMOUTCC หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 6 ชั้น 2) ในวันและเวลาทำการ