ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

อเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดอาชีพ มหกรรมนัดพบแรงงาน "UTCC JOB FAIR 2015"

2015 utcc-job-fair

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดอาชีพ มหกรรมนัดพบแรงงาน "UTCC JOB FAIR 2015" โดยภายในงานพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท ด้วยตำแหน่งงานว่างมากกว่า 10,000 อัตรา ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ บริเวณอาคารหอประชุม และใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (ระดับคณะวิชา) ตามเงื่อนไชที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 6 (ขึ้นลิฟต์ฝั่งธนาคารกรุงเทพ) โทร. 02-697-6951-2 ในวันและเวลาทำการ