ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการลงนามแบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

2015 PR-for-std-loan-22558

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการลงนามแบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของกำหนดการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา ตามลิงค์ด้านล่าง