ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสมควรได้รับการสนับสนุน และทุนการศึกษาจากโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

2016 NameListAnnouncementForScholarship

     กองสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน และทุนการศึกษาจากการเขียนเรียงความเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร"

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน | คลิกที่นี่ |
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากการเขียนเรียงความเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร" | คลิกที่นี่ |

     สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะต้องเข้าพิธีมอบทุนการศึกษาในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย