ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้าร่วมงาน "สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย"

2016 ThaiCulture

     กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้าร่วมงาน "สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย" ในวันที่  11 มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ภายในงานพบกับขบวนแห่ทางวัฒนธรรม "รัตนมณีศรีแม่ไทร" การแสดงนาฏศิลป์สานสัมพันธ์ไทย-จีน ชุด "Jing ong Wu" นิทรรศการเคลื่อนที่จากสำนักการสังคีต การแสดงต่าง ๆ ที่น่าสนใจในชุด "ระบำ รำ เต้น" และการประกวดส้มตำลีลา

     โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ ระดับคณะวิชา และนักศึกษาที่กู้ยืมจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเรือนไทย ในวันและเวลาทำการ