ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ สมัครเข้าร่วมโครงการ Young Affluent Professional Program ปีที่ 1

2016 SCB-YAP-1

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และบริหารธุรกิจ มีความสนใจในด้านการแนะนำการลงทุน (Wealth Management) และได้รับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License) สมัครเข้าร่วมโครงการ Young Affluent Professional Program (YAP) ปีที่ 1

     โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเป็นผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ ได้เข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์จริง กับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้จากนิสิต นักศึกษาต่างสถาบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แนะนำด้านการลงทุนมืออาชีพ อีกทั้งได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่ง Wealth Trainee หลังจบโครงการ

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรกมล ศรีแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 02-795-1129 หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.