ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

TSI ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สมัครเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net 2016 (รุ่นที่ 1)

2016 SET-NewBreed-IC-2016-R1

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจงานและเส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ New Breed IC @ U-Net 2016 (ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking ที่จะเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบอบรมติวเข้มหลักสูตรใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านอนุพันธ์ และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และด้านอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น. โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดสอบ Mock Exam เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 5

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.set.or.th/newbreed/2014/menu1.html หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9839 และ 0-2009-9840 ในวันและเวลาทำการ

 

::: สมัครเข้าร่วมโครงการ :::

::: รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ :::