ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559

2016 YokSaiRaiKam-P2

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมทางวิชาการ หยกใสร่ายคำในวงวรรณ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.) สถานที่และเวลานัดหมาย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. (นักศึกษาโปรดตรงต่อเวลา)
ณ บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 (ทางเข้ามหาวิทยาลัยจากถนนวิภาวดีรังสิต)
เข้าแถวสองฝั่งถนนซอยทั้งด้านวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่อยไปตามถนนจน ถึงบริเวณธนาคารกรุงไทย (เก่า)

2.) การแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

• สำหรับนักศึกษาชาย เครื่องแต่งกายประกอบไปด้วย

1. กางเกงขายาวสีดำผ้าสแลค (ห้ามสวมใส่กางเกงผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้ามัน)
2. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย
3. คาดเข็มขัดสีดำ ที่มีหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. เนคไทสีกรมท่าปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่เปิดปลายเท้า

• สำหรับนักศึกษาหญิง เครื่องแต่งกายประกอบไปด้วย

1. กระโปรงสีดำทรงเอหรือทรงสอบ (ห้ามสวมใส่กระโปรงผ้าลูกฟูก ผ้ามัน) ความยาวเสมอเข่าหรือคลุมเข่า ห้ามยาวปิดขา
2. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป
3. ติดกระดุม เข็ม (บริเวณหน้าอกด้านขวา) และเข็มห้อยเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
4. คาดเข็มขัดสีดำ ที่มีหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่เปิดหน้าเท้า

หมายเหตุ
1. นักศึกษาหญิงมุสลิม หรือ ศาสนาอื่นที่ประสงค์แต่งกายตามหลักคำสอนศาสนา อนุโลมให้แต่งกายตามหลักศาสนานั้นๆ
2. นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถสะพายกระเป๋าใบเล็กๆ ได้ และไม่ควรถือสิ่งของหรือกระเป๋า เพราะไม่สามารถวางสิ่งของหรือกระเป๋าบนพื้นได้

3.) การเตรียมพร้อมสำหรับการรับ-ส่งเสด็จ

การรับเสด็จ เมื่อถึงเวลา 13.00 น. ให้นักศึกษาชายตั้งแถวเรียงจากปากซอยวิภาวดีรังสิต 2 ด้านฝั่งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ยาวจนถึงฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงไทย (เก่า) สำหรับนักศึกษาหญิงตั้งแถวฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์ ยาวจนถึงธนาคารกรุงไทย (เก่า) เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จ พอรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านหน้า นักศึกษาหญิงถอนสายบัว นักศึกษาชายถวายคำนับ ที่สง่างาม สมพระเกียรติ หลังจากรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านจุดรับเสด็จ ผู้นำนักศึกษาของคณะจะดำเนินการแจกคูปอง (สีเหลือง) ให้กับนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมเพื่อลงชื่อในคูปอง และลงชื่อในใบสรุปกิจกรรม

การส่งเสด็จ เมื่อถึงเวลา 14.15 น. ให้นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ตำแหน่งแถวเดิมอีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมส่งเสด็จ พอรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านหน้า นักศึกษาหญิงถอนสายบัว นักศึกษาชายถวายคำนับ ที่สง่างาม สมพระเกียรติ หลังจากรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านจุดรับเสด็จ ผู้นำนักศึกษาจะเก็บคูปอง (สีเหลือง) ตามแถวและลงชื่อส่งคูปองลงในใบสรุปกิจกรรม เพื่อนำไปบันทึกข้อมูลกิจกรรม

หมายเหตุ
1. นักศึกษาทุกคนต้องพกบัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. หากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดฝนตกขอให้นักศึกษารวมตัวที่อาคาร 7 เพื่อรอฟังคำสั่งภารกิจที่อาจเปลี่ยนแปลง

 

*** ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ***

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.