ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

แนวปฏิบัติในการจัดประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559

2016 Freshmen-Activity-Guideline

     กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้เริ่มการประชุมเชียร์ในระหว่างวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

::: รายละเอียดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่ :::