ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายละเอียดการจัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงสถาบัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

2016 Freshmen-Activity-for-Practice-Institute-Song

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลสถานที่และวันเวลาในการจัดกิจกรรม สอนน้องร้องเพลงสถาบัน รวมถึงการฝึกซ้อมของนักศึกษาที่เป็นผู้นำเชียร์และนักศึกษาที่เป็น Ambassador ของแต่ละสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 ::: รายละเอียดการจัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงสถาบัน :::

::: แนวปฏิบัติในการจัดประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 :::