ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UTCC-Smart Excellent Program

859990 617323828283878 321976225 o web

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโึครงการ UTCC-Smart Excellent Program ภายใต้หัวข้อ UTCC-Smart Human Skills ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี (อาคาร 11 ชั้น 1) โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม สอบถามรายละเอียดและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1