ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักศึกษาที่เข้าประกวด UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2016

CL 2016 BizAmbassador2016-Vote

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตรางวัล Mr. & Ms. Photogenic 2016 ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2016 ผ่านทาง Facebook ของคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/utccknbt/ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น.

::: คลิกเพื่อร่วมโหวตรางวัล Mr. & Ms. Photogenic 2016 :::

     โดยการประกวด UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2016 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “The Diversity of Culture by Admin 2016” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้สนับสนุน

 

นักศึกษาผู้เข้าประกวด UTCC BUSINESS AMBASSADOR 2016
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559

(สามารถคลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

2016 BizAmbassador Web