ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีกับงาน The Diversity of Culture by ADMIN 2016

CL 2016 Freshmen-day

     คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้สนับสนุน ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปี กับงาน The Diversity of Culture by ADMIN 2016 ภายใต้แนวคิด The Belief in Tribes ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.45 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์ (หน้าอาคาร 6) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     ในกิจกรรมนี้ สำหรับช่วงเช้าน้องๆ ทุกคนจะได้พบกับการแสดงจากตัวแทนผู้นำเชียร์ของแต่ละสาขาวิชาในบทเพลงมาร์ช มกค. ในช่วงพิธีเปิดงาน และยังจะได้พบกับการแสดงความสามัคคีของตัวแทนน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ในการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ นอกจากนี้กิจกรรมช่วงเย็นน้องๆ จะได้พบกับการแสดงความสามารถของน้องๆ ที่เข้าร่วมการประกวด UTCC Business Ambassador 2016 จากทุกสาขาวิชา และการแสดงความสามารถสุดพิเศษที่น้องๆ ไม่สามารถหาชมได้ที่ใหนอย่างแน่นอน

    นอกจากนี้แล้วน้องๆ ทุกคนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน The Diversity of Culture by ADMIN 2016 ได้ด้วยการร่วมโหวด Ambassador 2016 ที่น้องๆ ชื่นชอบผ่าน Facebook ของคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ที่ https://www.facebook.com/utccknbt เพื่อเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัล Mr. & Ms. Photogenic 2016 ตั้งแต่วันนี้ถึงจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. และจะมีการประกาศผลรางวัลดังกล่าวภายในกิจกรรมช่วงเย็น

     สำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ ที่เข้าร่วมกิจกรรม The Diversity of Culture by ADMIN 2016 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงบัณฑิตอุดมคติไทยในระดับคณะวิชา หากน้องๆ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook ของคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ https://www.facebook.com/utccknbt