ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษารหัส 48-52 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

977186 653955571287370 479697675 o web

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษารหัส 49-52) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี (อาคาร 11 ชั้น 1) สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1