ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ARIT ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

2016 MOS-Olympic-2017

     บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) และ Certiport Inc. (USA.) ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 16-21 ปีที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint 2016 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลก Microsoft Office Specialist World Championship @ Anaheim, California, USA. ในระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ที่ http://aritedu.com/olympic2017