ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ คู่การลงทุน: U Invest”

U Invest1

โครงการ ส่งเสริมความรู้ คู่การลงทุน: U Invest”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมหลักทรัพย์ไทย และบริษัทสต็อคทูมอร์โรว์ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ
“U Invest”
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้
ลงทุนเป็นใช้เงินทำงานได้ เป็นคนเก่งที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ
และบริหารชีวิตให้มั่งคั่ง พบกับกิจกรรม ให้ความรู้ ที่สอดแทรกกิจกรรมสนุกสนาน
สร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง 5201 

ขอให้นักศึกษาโหลดแอพชื่อ StockRadars โหลดได้ทั้ง Play store และ apple store

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ : คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลืกที่นี่