ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ 4 สถาบัน ครั้งที่ 21

4 SATABUN 21

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกิจกรรมดีๆ สร้างเครือข่าย
เด็กบริหารหัวการค้า ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 สถาบัน บน ถ. วิภาวดีรังสิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยรังสิต สร้างกิจกรรมกระชับมิตร กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง 4 สถาบัน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้เด็กบริหารฯ หัวการค้า  เป็นทีมเยือนถิ่นเด็กเพชร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้น รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างสถาบัน