ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษารหัส 48-52 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

977186 653955571287370 479697675 o web

     กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษารหัส 49-52 จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม) ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 (เลือกเข้าร่วมวันใดวันหนึ่ง) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1 ติดต่อคุณมัทนา (เปิ้ล)