ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556

2013 BizOrientation-1

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาการเงิน การบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยภายในงานนักศึกษาจะได้พบกับการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตนอกตำรา” โดย คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) คอลัมนิสต์ชื่อดัง และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากเว็บไซต์ JOB TOP GUN ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

     กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัยตามโครงการบัณฑิตอุดมคติ สำหรับนักศึกษารหัส 53 นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมจำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม