ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ "ปลุกแรงบันดาลใจในตัวเรา" (เลื่อนการจัดงาน)

2013 roundfinger

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ปลุกแรงบันดาลใจในตัวเรา” โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียนและพิธีกรชื่อดัง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 9701 อาคาร 9 ชั้น 7 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย จำนวน 2 ชั่วโมงกิจกรรม

     โดยนักศึกษาที่มีความชื่นชอบใน "นิ้วกลม" และอยากได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเป็นพิธีกรร่วมในงานครั้งนี้ สามารถเขียนความประทับใจเกี่ยวกับ "นิ้วกลม" จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับแนบรูปถ่ายของนักศึกษาในชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ ส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้ัรับการคัดเลือกในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ http://business.utcc.ac.th

...

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ปลุกแรงบันดาลใจในตัวเรา” โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียนและพิธีกรชื่อดัง ที่มีการกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ออกไปก่อน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้ และเมื่อทางคณะบริหารธุรกิจได้กำหนดการที่แน่นอนแล้วจะรีบแจ้งให้ท่านทราบ อีกครั้งหนึ่ง