ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ "ปลุกแรงบันดาลใจในตัวเรา"

2013 talk-with-roundfinger

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ "ปลุกแรงบันดาลใจในตัวเรา" โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียนและพิธีกรชื่อดัง ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 (ลงทะเบียนหน้างาน)

     โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม (ระดับคณะ)

     นอกจากนี้ภายในวันดังกล่าวจะมีการจำหน่ายหนังสือจากเครือมติชน และสำนักพิมพ์ KOOB ในราคาสุดพิเศษ บริเวณใต้อาคาร 10 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

     สำหรับนักศึกษาที่มีความชื่นชอบใน "นิ้วกลม" และอยากได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเป็นพิธีกรร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเขียนความประทับใจของตนเองเกี่ยวกับ "นิ้วกลม" จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับแนบรูปถ่ายของนักศึกษาในชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ ส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556