ข่าวสารฝ่ายกิจการนักศึกษา

การบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน (เลื่อนการจัดงาน)

2014 Biz150214

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับการบันทึกกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม (ระดับคณะ) สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

...

Update (14.01.2014): เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยเมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการจัดงาน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง