ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [Download]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 [Download]

สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในช่วงระหว่างวันอังคารที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การชำระผ่านธนาคารที่กำหนด เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 24 ชั้น 12A) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ